tisdag 3 maj 2011

Välkommen till logen den 4 maj kl. 19.00
 - 
I klubben berättar 
Börje Erdtman från Ankarstiftelen om skolbyggen i Colombia och hur Ankarstiftelsen arbetar.
Logen skänkte
30.000 kr till ett skolbygge 
och
vår broder Ce-Ge Frejme var med och byggde.
Mat denna kväll blir: Plommonspäckade järpar med persiljesås.
Pris 140 kr.

Hjärtligt välkommen till en trevlig logekväll!
Med broderliga hälsningar
I Vänskap Kärlek Sanning
Willy Hermansson
Protokollsekreterare